Mollusc@t

CatalanEnglishSpanish

Col·laboracions
amb d'altres entitats

Col·laboració amb entitats naturalistes

L’ACM té vocació de col·laborar activament amb d’altres entitats naturalistes o de conservació, educació,  divulgació i gestió de la natura. En aquest sentit, des de la seva creació ha participat en múltiples i diverses activitats, de les quals les més destacables, en l’actualitat, són les següents (més avall, fent clic sobre el nom del llistat, podrà veure’n els detalls):

BIOBLITZBCN

Es tracta d’una iniciativa de ciència ciutadana que es fa en diferents indrets de la ciutat de Barcelona i liderada pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona, en forma de jornades obertes de recerca naturalista en àrees urbanes. Dites jornades tenen periodicitat anual i, entre els seus objectius, hi ha aprofundir en el coneixement de la fauna urbana. Des de fa anys, l’ACM hi participa regularment, aportant-hi la col·laboració activa de membres experts en malacologia.

L’ACM també està oberta a l’organització d’altres esdeveniments de recerca ciutadana de biodiversitat, com, per exemple, la recent col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el Bioblitz UAB 2022, realitzat al seu campus de Bellaterra, o el Bioblitz organitzat per l’ajuntament de Balaguer l’any 2021.

PROJECTE
GUAITACARGOLS

Aquest projecte se centra en l’estudi dels cargols terrestres a Catalunya per part de grups escolars, dins llurs currículums educatius. Es tracta d’una iniciativa impulsada pel Departament d’Invertebrats no artròpodes (INA) i el Departament d’Educació i Activitats del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb la col·laboració d’un grup de membres de l’Associació Catalana de Malacologia i el suport informàtic de l’Associació Informaticat.

ORNITHO.CAT

El juny de 2022 s’ha oficialitzat la col·laboració de l’ACM amb l’ICO (Institut Català d’Ornitologia), dins l’àmbit de la ciència ciutadana. Aquesta col·laboració, que té l’ànim d’ésser permanent, ha permès afegir a la web d’aquesta organització una nova secció dedicada als mol·luscs continentals de Catalunya i Andorra, mitjançant els portals d’observacions naturalistes Ornitho.cat i Ornitho.ad de l’ICO. Els/les membres de l’ACM, i tothom que vulgui, ja tenen , doncs, la possibilitat de donar a conèixer les seves observacions de camp de mol·luscs continentals, i col·laborar així a millorar-ne el coneixement biogeogràfic a Catalunya i Andorra. Un grup de membres de l’ACM està al càrrec d’aquest grup taxonòmic al portal de l’ICO, fent les tasques de revisió i validació de les observacions que hi arriben.

ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS

L’ACM va col·laborar en l’organització de les “Jornades sobre estudi i conservació de mol·luscs de rius i zones humides”, celebrat a Girona l’octubre del 2017.

BARCODING DELS CARGOLS DE CATALUNYA

L’any 2016, l’ACM va iniciar una col·laboració amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona i la Universitat de Barcelona, en el marc del projecte International Barcode of Life. Es tracta de la participació en el projecte Barcode de la malacofauna continental de Catalunya mitjançant el subministrament de mostres biològiques de mol·luscs continentals, que permetin generar una biblioteca genètica de referència de barcodes dels mol·luscs catalans. Els barcodes són seqüències curtes d’ADN estandarditzades com a marcadors per a la identificació d’espècimens o mostres, en aquest cas de mol·luscs.

COL·LECCIÓ DE REFERÈNCIA DE CARGOLS CONTINENTALS DE CATALUNYA

El museu de Ciències Naturals de Barcelona ha creat, a la secció de Malacologia del seu Departament d’Invertebrats no Artròpodes (INA), una col·lecció de referència dels cargols continentals de Catalunya. L’ACM hi col·labora de manera activa, tant en la creació com en el manteniment i actualització de l’esmentada col·lecció.

SUPORT CIENTÍFIC A LA WEB
“CARGOLS.ONLINE”

L’Associació Informaticat ha desenvolupat recentment la web cargols.online, amb l’assessorament científic de membres de l’ACM. Hores d’ara, aquesta web ja permet la identificació de més d’una seixantena de cargols terrestres comuns a Catalunya, mitjançant unes claus dicotòmiques visuals conquiliològiques.