Mollusc@t

CatalanEnglishSpanish

Des de la seva creació, l’Associació Catalana de Malacologia (ACM) du a terme tot un seguit d’activitats diverses, algunes de forma periòdica i altres de manera més ocasional. Són les assemblees generals ordinàries i altres reunions, i els grups de treball. En pot consultar els detalls a continuació. 

Cada any es convoca una Assemblea General Ordinària, en la qual s’aproven els comptes, es renova la Junta Directiva, i es discuteixen totes aquelles qüestions rellevants referents a l’actuació de l’ACM durant el proper any.

A banda d’aquesta Assemblea, també s’estableixen reunions obertes repartides al llarg de l’any. L’objectiu d’aquestes reunions és discutir el funcionament de l’Associació i dels projectes que duu a terme, així com exposar noves idees, organitzar activitats, identificar exemplars, etc. Totes les reunions se celebren al nostre local de reunió, situat al Museu Blau (Plaça Leonardo da Vinci 4-5) en l’espai del Fòrum a Barcelona. L’Associació també organitza sortides de camp obertes a tots els socis i conferències o xerrades sobre aspectes diversos relacionats amb la Malacologia.

Dins de l’Associació Catalana de Malacologia hi ha, en l’actualitat, constituïts formalment dos grups de treball, que duen a terme sengles projectes, els quals es detallen a continuació:

GRUP DE MALACOFAUNA CONTINENTAL DE CATALUNYA

El Grup de Malacofauna Continental de l’ACM du a terme el projecte “MOLLUSCAT: Mol·luscs Continentals de Catalunya”. Aquest grup ha publicat diversos llistats actualitzats de la malacofauna continental catalana,  ha descrit diverses espècies noves, i és un referent en el coneixement de la biodiversitat malacològica al nostre país. En el marc d’aquest projecte, el Grup de Malacofauna Continental també col·labora amb la Universitat de Barcelona, en el projecte BIOCAT, depenent del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i de la Universitat de Barcelona.

  • Propera Assemblea General Ordinària

    El proper dissabte 17 de febrer de 2024 a les 17 hores, es durà a terme l'Assamblea General Ordinària de l’ACM en el Museu Blau. Properament us comunicarem l'ordre del dia amb els assumptes a tractar.

  • Proposta d'activitats i treballs científics

    Us animem que proposeu activitats obertes al públic (xerrades, sortides, taules rodones, etc.) per organitzar-les i tirar-les endavant des de l’ACM, amb la vostra col·laboració. Feu arribar les vostres propostes a través de l’apartat Contacte.

    També us animem que presenteu a l’editor de Spira qlopezs@yahoo.com treballs científics (sigui articles de recerca o notes malacològiques), per tal de ser publicats a Spira, la vostra revista científica.

GRUP DE MALACOFAUNA INVASORA DE CATALUNYA

El Grup de Malacofauna Invasora de Catalunya de l’ACM du a terme el projecte “MINVACAT: Mol·luscs Invasors de Catalunya”, que té com a principal objectiu l’aprofundiment en el coneixement de la malacofauna invasora a Catalunya, incloent-hi tant els mol·luscos terrestres com els dulciaqüícoles i els marins. També assessora a la Generalitat de Catalunya, aportant dades actualitzades que són d’ajut en la gestió d’aquestes espècies i del medi ambient.