Mollusc@t

CatalanEnglishSpanish

Associació Catalana de Malacologia (ACM)

L’Associació Catalana de Malacologia (ACM) és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu desenvolupar i fomentar qualsevol mena d’activitat relacionada amb el món de la Malacologia, des de la recerca científica i la divulgació de temes relacionats amb els mol·luscs, fins al col·leccionisme naturalista respectuós amb la vida.

Spira, la revista de l'ACM

Spira es publica periòdicament per l’ACM i s’envia gratuïtament en forma impresa a tots els socis. També està disponible per a centres de recerca o biblioteques mitjançant intercanvi de publicacions o subscripció com a soci corporatiu. La versió electrònica dels números anteriors es fa accessible gratuïtament a través d’aquesta pàgina, a mesura que surten publicats els nous números de la revista.

Activitats de l'ACM

Des de la seva creació, l'Associació Catalana de Malacologia (ACM) du a terme tot un seguit d’activitats diverses, algunes de forma periòdica i altres de manera més ocasional.
Veure les activitats

Col·laboracions

L’ACM té vocació de col·laborar activament amb d’altres entitats naturalistes o de conservació, educació, divulgació i gestió de la natura. En aquest sentit, des de la seva creació ha participat en múltiples i diverses activitats.
Veure les col·laboracions

Sobre l'ACM

L’ACM fou creada l’any 1997, i compta amb socis i sòcies principalment de Catalunya, però també d’altres indrets.
Qui som

Activitats de l'ACM

Des de la seva creació, l'Associació Catalana de Malacologia (ACM) du a terme tot un seguit d’activitats diverses, algunes de forma periòdica i altres de manera més ocasional.
Veure les activitats

Col·laboracions

L’ACM té vocació de col·laborar activament amb d’altres entitats naturalistes o de conservació, educació, divulgació i gestió de la natura. En aquest sentit, des de la seva creació ha participat en múltiples i diverses activitats.
Veure les col·laboracions

Sobre l'ACM

L’ACM fou creada l’any 1997, i compta amb socis i sòcies principalment de Catalunya, però també d’altres indrets.
Qui som