Mollusc@t

CatalanEnglishSpanish a.glink img {margin-right:2px;} #goog-gt-tt{display:none!important;}.goog-te-banner-frame{display:none!important;}.goog-te-menu-value:hover{text-decoration:none!important;}.goog-text-highlight{background-color:transparent!important;box-shadow:none!important;}body{top:0!important;}#google_translate_element2{display:none!important;}
function googleTranslateElementInit2() {new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'ca',autoDisplay: false}, 'google_translate_element2');}if(!window.gt_translate_script){window.gt_translate_script=document.createElement('script');gt_translate_script.src='https://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit2';document.body.appendChild(gt_translate_script);} function GTranslateGetCurrentLang() {var keyValue = document['cookie'].match('(^|;) ?googtrans=([^;]*)(;|$)');return keyValue ? keyValue[2].split('/')[2] : null;} function GTranslateFireEvent(element,event){try{if(document.createEventObject){var evt=document.createEventObject();element.fireEvent('on'+event,evt)}else{var evt=document.createEvent('HTMLEvents');evt.initEvent(event,true,true);element.dispatchEvent(evt)}}catch(e){}} function doGTranslate(lang_pair){if(lang_pair.value)lang_pair=lang_pair.value;if(lang_pair=='')return;var lang=lang_pair.split('|')[1];if(GTranslateGetCurrentLang() == null && lang == lang_pair.split('|')[0])return;if(typeof ga=='function'){ga('send', 'event', 'GTranslate', lang, location.hostname+location.pathname+location.search);}var teCombo;var sel=document.getElementsByTagName('select');for(var i=0;i<sel.length;i++)if(sel[i].className.indexOf('goog-te-combo')!=-1){teCombo=sel[i];break;}if(document.getElementById('google_translate_element2')==null||document.getElementById('google_translate_element2').innerHTML.length==0||teCombo.length==0||teCombo.innerHTML.length==0){setTimeout(function(){doGTranslate(lang_pair)},500)}else{teCombo.value=lang;GTranslateFireEvent(teCombo,'change');GTranslateFireEvent(teCombo,'change')}}

Volum 5, número 3 (desembre de 2014)

Descarrega’t aquí la revista Spira del volum 5, número 3, del desembre de 2014. Per llegir un dels articles, fes clic sobre el nom, i s’obrirà en una nova pestanya.

Ballesteros Vázquez, M. (2014). La obra olvidada de Siro de Fez sobre los opistobranquios ibéricos. Spira 5(3): 105-109.

Corbella, J., Guillén, J., Prats, L., Tarruella, A. & Alba, D.M. (2014). Spiralix calidasp. nov. (Gastropoda: Moitessieriidae), una nova espècie de gastròpode estigobi de Toga (l’Alt Millars, País Valencià, Espanya). Spira 5(3): 111-120.

Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2014). Moluscos continentales del delta del Ebro. Spira 5(3): 121-132.

Quiñonero Salgado, S., López Soriano, J., Ruiz Jarillo, R., López Alabau, A. & Pérez Ferrer, A. (2014). Nuevas citas de Planorbella duryi (Wetherby, 1879) (Gastropoda: Planorbiidae) para España. Spira 5(3): 133-135.

Quiñonero Salgado, S., López Soriano, J. & Ruiz Jarillo, R. (2014). Nuevas citas de Zonitoides arboreus (Say, 1816) (Gastropoda: Gastrodontidae) en la península Ibérica. Spira 5(3), 137-138.

Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2014). Presencia de Corbicula fluminalis (O.F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) en el bajo Ebro (Cataluña). Spira 5(3): 139-141.

Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2014). Observaciones sobre las puestas de Pomacea maculata Perry, 1810 (Gastropoda: Ampullariidae) en el delta del Ebro. Spira 5(3): 143-145.

Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2014). Presencia de Assiminea grayana Fleming, 1828 (Gastropoda: Assimineidae) en viveros de Cataluña. Spira 5(3): 147-148.