Mollusc@t

CatalanEnglishSpanish a.glink img {margin-right:2px;} #goog-gt-tt{display:none!important;}.goog-te-banner-frame{display:none!important;}.goog-te-menu-value:hover{text-decoration:none!important;}.goog-text-highlight{background-color:transparent!important;box-shadow:none!important;}body{top:0!important;}#google_translate_element2{display:none!important;}
function googleTranslateElementInit2() {new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'ca',autoDisplay: false}, 'google_translate_element2');}if(!window.gt_translate_script){window.gt_translate_script=document.createElement('script');gt_translate_script.src='https://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit2';document.body.appendChild(gt_translate_script);} function GTranslateGetCurrentLang() {var keyValue = document['cookie'].match('(^|;) ?googtrans=([^;]*)(;|$)');return keyValue ? keyValue[2].split('/')[2] : null;} function GTranslateFireEvent(element,event){try{if(document.createEventObject){var evt=document.createEventObject();element.fireEvent('on'+event,evt)}else{var evt=document.createEvent('HTMLEvents');evt.initEvent(event,true,true);element.dispatchEvent(evt)}}catch(e){}} function doGTranslate(lang_pair){if(lang_pair.value)lang_pair=lang_pair.value;if(lang_pair=='')return;var lang=lang_pair.split('|')[1];if(GTranslateGetCurrentLang() == null && lang == lang_pair.split('|')[0])return;if(typeof ga=='function'){ga('send', 'event', 'GTranslate', lang, location.hostname+location.pathname+location.search);}var teCombo;var sel=document.getElementsByTagName('select');for(var i=0;i<sel.length;i++)if(sel[i].className.indexOf('goog-te-combo')!=-1){teCombo=sel[i];break;}if(document.getElementById('google_translate_element2')==null||document.getElementById('google_translate_element2').innerHTML.length==0||teCombo.length==0||teCombo.innerHTML.length==0){setTimeout(function(){doGTranslate(lang_pair)},500)}else{teCombo.value=lang;GTranslateFireEvent(teCombo,'change');GTranslateFireEvent(teCombo,'change')}}

Volum 3, números 1-2 (octubre de 2009)

Descarrega’t aquí la revista Spira del volum 3, números 1-2, de l’octubre de 2009. Per llegir un dels articles, fes clic sobre el nom, i s’obrirà en una nova pestanya.

Alba, D. M., Tarruella, A., Prats, L., Corbella, J. & Guillén, G. (2009). Una nova espècie de Guadiella Boeters, 2003 (Neotaenioglossa: Rissooidea: Hydrobiidae) de la Font del Racó de la Pastera (Ulldemolins, el Priorat, Catalunya, Espanya). Spira 3(1-2): 1-12.

Tarruella, A., Quintana, J., Alba, D.M. & Prats, L.(2009). Primera cita de Macrogastra (Pyrostoma) attenuata lineolata(Held, 1836) (Gastropoda: Clausiliidae) para la malacofauna ibérica. Spira 3(1-2): 13-25.

Quintana, J. & Pons, G.X. (2009). Some comments on the protoconch of Chondrula (Mastus) gymnesica Quintana, 2007 (Gastropoda: Enidae). Spira 3(1-2): 27-31.

Capdevila, M. and J. Folch (2009). Fauna malacològica del Parc Subaquàtic de Tarragona (el Tarragonès, Catalunya, Espanya). Spira 3(1-2): 33-51.

López Soriano, J., Quiñonero Salgado, S. & Tarruella, A.(2009). Presencia de poblaciones estables de un inmigrante lessepsiano, Fulvia fragilis (Forsskal in Niebuhr, 1775), en el Delta del Ebro (Cataluña, España). Spira 3(1-2): 53-58.

Corbella, J., Alba, D.M., Tarruella, A., Guillén, G. & Prats, L. (2009). Noves espècies de Moitessieria Bourguignat, 1863 (Neotaenioglossa: Rissooidea: Moitessieriidae) de la Font del Racó de la Pastera (Ulldemolins, el Priorat, Catalunya, Espanya). Spira 3(1-2): 59-86.

López Soriano, J. (2009). El género Conus Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Conidae): Aspectos biológicos, biogeográficos y taxonómicos. Spira 3(1-2): 87-106.

Contreras González, J. A. (2009). Sobre dos especies de moluscos terrestres del género Hemicycla Swainson, 1840 (Gastropoda: Helicidae) de las Islas Canarias. Spira 3(1-2): 107-108.

Alba, D. M., Tarruella, A., Guillén, G., Prats, L. & Corbella, J. (2009). New data on Moitessieria seminiana Boeters, 2003 (Neotaenioglossa: Rissooidea: Moitessieriidae) on the basis of material from Fuente del Cerezo (Maleján, Zaragoza, Spain). Spira 3(1-2): 109-115.

López Soriano, J., Quiñonero Salgado, S. & Tarruella, A. (2009). Presencia masiva de Pomacea cf. canaliculata (Lamarck, 1822) (Gastropoda: Ampullariidae) en el Delta del Ebro (Cataluña, España). Spira 3(1-2): 117-121.

Tarruella, A., Alba, D.M., Prats, L., Guillén, G. & Corbella, J. (2009). Corrigenda: Caracterització conquiliològica i noves dades de distribució de Moitessieria olleri Altimira, 1960 (Neotaenioglossa: Rissooidea: Moitessieriidae) [Tarruella et al. (2008) Spira, 2(4): 223-262]. Spira 3(1-2): 123.