La Revista de l'ACM

Alternative html content for non-flash devices

Spira es publica periòdicament per l'ACM i s'envia gratuïtament en forma impresa a tots els socis. També està disponible per a centres de recerca o biblioteques mitjançant intercanvi de publicacions o subscripció com a soci corporatiu. La versió electrònica dels números anteriors es fa accessible gratuïtament a través d'aquesta pàgina, a mesura que surten publicats els nous números de la revista.

Números anteriors
Spira Últim número
Números anteriors Comitè editorial Normes pels autors

© Associació Catalana de Malacologia

Subscripció Contacte