Publicacions
Les publicacions de l'ACM

Les publicacions de l’Associació Catalana de Malacologia, el Bulletí de l'ACM i Spira, s’editen amb una periodicitat anual. Es reparteixen gratuïtament a tots els socis, i es distribueixen arreu del món mitjançant intercanvi de publicacions amb les principals societats i institucions científiques dedicades a la malacologia.

 

El Butlletí de l’ACM:

 

El Butlletí de l’ACM és una publicació divulgativa i sense validesa a efectes taxonòmics, que té com objectiu mantenir activa la comunicació entre els socis, tot informant-los del funcionament de l’Associació i fomentant la difusió del coneixement sobre els mol·luscos, publicant articles divulgatius, ressenyes bibliogràfiques i tot tipus de notícies relacionades amb la Malacologia. Tots els socis són convidats a participar en l’elaboració del Butlletí enviant les seves contribucions.

Per accedir als números antics del Butlletí en pdf, els socis feu clic aquí.

 

Podeu enviar les vostres contribucions a:

 

            butlleti@molluscat.com

 

A continuació trobareu un exemple d'un article publicat al Butlletí:

 

*Alba, D.M., Corbella Alonso, J., Guillén Mestre, G., Prats Pi, L., Quintana Cardona, J., Tarruella Ruestes, A. & Vilella Tejedo, M. (2004). MOLLUSCAT: Mol·luscos continentals de Catalunya. Butlletí de l'ACM, 6: 4-8. [PDF]

 

*Tarruella, A., Alba, D.M., Mas, M. & Prats, L. (2001). Entrevista a Joan Brunet. Butlletí de l'ACM, 4: 10-17. [PDF]

 

 

Spira, la revista de l’ACM:

 

Spira és la revista científica de l’ACM. Es tracta d’una publicació d’àmbit local que té com objectiu donar a conèixer els resultats de la recerca científica en malacologia, amb especial èmfasi en la malacofauna catalana i ibèrica, i en la investigació duta a terme al nostre país. Spira publica per tant contribucions originals de caire científics, ja siguin articles científics, revisions o notes curtes. La revista abasta tots els aspectes de la Malacologia, ja sigui malacofauna marina, continental o fòssil. L’edició de la revista és duta a terme per un vocal Editor, el qual compta amb l’assessorament d’un Comitè Editorial.

 

Podeu enviar les vostres contribucions a:

 

                     spira@molluscat.com

 

Trobareu més informació sobre la revista

a la web d’Spira.

Projectes Fons Bibliogràfic Qui Som
Activitats Galeria Membres
Publicacions Contacte Estatuts

Envia els teus comentaris:

Spira Fes-te Soci
Butlletí Adreces

© Associació Catalana de Malacologia (2014)

Entitat adherida a la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN).

Museu de Ciències Naturals de Barcelona.