Proper dinar de l'ACM:

10 de juny de 2017

(es prega confirmar assistència)

Properes reunions:

27 de maig de 2017 (reunió de Junta)

18 de novembre de 2017 (reunió de Junta)