La Revista de l'ACM
Comitè editorial
Editor Comitè Editorial

Dr. David M. Alba

Institut Català de Paleontologia

Miquel Crusafont

Universitat Autònoma de Barcelona.

Edifici ICP, Campus de la UAB s/n,

08193 Cerdanyola del Vallès

Barcelona, Spain

david.alba@icp.cat

Dr. Rafael Araujo (Museo Nacional de Ciencias Naturales - CSIC)

Dr. Manuel Ballesteros (Universitat de Barcelona & ACM)

Jordi Corbella Alonso (ACM)

Dra. Rosa Domènech (Universitat de Barcelona)

Prof. Edmund Gittenberger (Naturalis)

Dr. Benjamín Gómez Moliner (Euskal Herriko Univertsitatea)

Dr. Joaquín López Soriano (ACM)

Lluís Prats Pí (ACM)

Dr. Josep Quintana Cardona (ACM)

Antoni Tarruella Ruestes (ACM)

Spira Últim número
Números anteriors Comitè editorial Normes pels autors

© Associació Catalana de Malacologia (2014)

Subscripció Contacte